Showing all 2 results

9,420,000 8,478,000
Giá bán: 8,478,000
Thị trường: 9,420,000 (10%)

 • Karofi KAP-317
 • Công suât 420 m3/h
 • 8 cấp lọc
 • Màn hình cảm ứng
 • Báo thay màng lọc
 • Diện tích phòng 30-50 m2

So sánh
4,910,000 3,437,000
Giá bán: 3,437,000
Thị trường: 4,910,000 (30%)

 • Karofi KAP-115
 • Công suât 170 m3/h
 • 5 cấp lọc
 • 3 cấp độ gió
 • Diện tích phòng < 30 m2

So sánh